ZA VSE UDELEŽENCE

Po 10. 4. 2021 bo organizator za vse, ki se bodo nahajali na območju prireditve pripravil izjavo, za zmanjšanje tveganja širjenja nalezljive bolezni. Izjava bo kreirana na podlagi aktualnih priporočil NIJZ in sprejetih odlokov vlade (pričakujemo posodobitev ukrepov in priporočil po 15. 4. 2021)